KSW - oficjalna strona największej organizacji MMA w Europie

2019-09-14, WEMBLEY ARENA / LONDON

18
Days
23
Hours
34
Minutes
00
Seconds
video thumb

KSW52: Askham vs Khalidov

video thumb

KSW50: Bonuses

video thumb

KSW50: Chmielewski vs Radcliffe

video thumb

KSW50: Parke vs Wrzosek

video thumb

KSW50: De Fries vs Henrique

video thumb

KSW50: Narkun vs Mysiała

video thumb

KSW50: Janikowski vs Giles

video thumb

KSW50: Trailer

video thumb

KSWSHOP: GET READY FOR LONDON!

video thumb

KSW50: Pierwsza zapowiedź

video thumb

KSW49: TOP 10 MOMENTS

video thumb

KSW49: BONUSES

video thumb

KSW49: Oficjalne ważenie

video thumb

KSW49: Soldic vs Kaszubowski

video thumb

KSW49: Szostak vs Jun

video thumb

KSW 49: Materla vs. Askham 2 - Pierwsza zapowiedź

Events | Gale

Najnowsze | wiadomości

Image description

2018-06-02

JESTEŚMY RODO RE@DY!

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OBOWIĄZUJĄCE W FEDERACJI KSW

Współpracując z Federacją KSW możesz być pewien, że powierzone nam dane osobowe są w pełni bezpieczne. Jesteśmy w stanie wykazać przestrzeganie najwyższych standardów ochrony Twoich danych osobowych, zgodnych z przepisami prawa wprowadzonymi przez ustawodawcę unijnego oraz krajowego, a także realizację najlepszych praktyk rynkowych obowiązujących w naszej branży.

DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE ZGODNIE Z PRAWEM, RZETELNIE I W SPOSÓB PRZEJRZYSTY DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ

Przeprowadziliśmy w naszej organizacji audyt bezpieczeństwa danych osobowych, aby zapewnić w tym zakresie najwyższe standardy zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości. Audyt obejmował przegląd i modyfikację istniejących procedur i polityk bezpieczeństwa danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przeprowadziła go zewnętrzna firma audytowa, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa danych osobowych i zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.

ZBIERAMY DANE WYŁĄCZNIE W KONKRETNYCH, WYRAŹNYCH I PRAWNIE UZASADNIONYCH CELACH

Przetwarzając dane osobowe zawsze zadajemy sobie pytanie o cel ich gromadzenia, tak by działać w granicach przepisów RODO. Nie przetwarzamy danych w celach innych niż te, do których zostały zebrane. Ponadto minimalizujemy gromadzenie danych, ograniczając je tylko do tych niezbędnych dla realizacji celów, do których zostały pozyskane. Minimalizację danych osiągnęliśmy dzięki przeprowadzonej w trakcie audytu szczegółowej inwentaryzacji danych osobowych.

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, BY POSIADANE PRZEZ NAS DANE BYŁY PRAWIDŁOWE I AKTUALNE

Zgodnie z zasadą prawidłowości, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Jeżeli chcesz zaktualizować przetwarzane przez nas dane napisz do nas na adres: rodo@kswmma.com

ZABEZPIECZAMY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH ORAZ ICH INTEGRALNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Przetwarzamy je wyłącznie w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane przez RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zapytanie, rejestracji w Serwisie lub realizacji zamówienia znajdziesz TUTAJ.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych znajdziesz TUTAJ.

Partnerzy | Partners