KSW - Martial Arts Confrontation - Offical KSW Federation website

Aktualności | News

13-03-2009

Zawodnicy "KSW Team" zostaną poddani testom medycznym

W dniu jutrzejszym (sobota, 14 marca) federacja KSW organizuje dla wszystkich swoich fighterów z KSW Team specjalistyczne badania. Test będzie oceniać wydolność tlenową każdego zawodnika na podstawie kinetyki zużycia tlenu (VO2), wydalanego dwutlenku węgla (CO2), wentylacji (VE) i częstości skurczów serca (HR).
Każdy uczestnik testów będzie wykonywać wysiłek na bieżni mechanicznej lub rowerze stacjonarnym z obciążeniem (co trzy minuty obciążenie będzie wzrastać o tę samą wartość).
Fighter rozpoczyna wysiłek od biegu z prędkością 9 km/h i kontynuuje go do odmowy. Podczas każdego stopnia treningu zawodnik będzie mieć pobieraną krew z płatka ucha lub opuszka palca, w celu określenia stężenia kwasu mlekowego.
Wyniki uzyskane przez każdego wojownika "KSW Team" zostaną poddane analizie, która będzie podstawą do pomocy w układaniu planów treningowych. - Przeprowadzone testy pozwolą ocenić aktualny stan wytrenowania zawodnika, a także dadzą możliwość racjonalnego planowania zajęć. W dalszej perspektywie owe testy będą przydatnymi narzędziami do kontroli procesu treningowego oraz dadzą możliwość korekty przygotowań do konkretnych walk - wyznał Michał Garnys, który w federacji KSW pełni od niedawna funkcję specjalisty od przygotowania fizycznego.
Poniżej krótka charakterystyka dwóch badań.

Pułap tlenowy (VO2max) - zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. W praktyce im więcej tlenu pochłaniamy w trakcie wysiłku tym mniejszym nakładem sił go realizujemy oraz szybciej po nim odpoczywamy.

Wentylacja płuc (VE) – przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Proces wymiany powietrza zachodzący w płucach podczas oddychania, w wyniku którego z organizmu zostaje wydalony dwutlenek węgla, a wprowadzony do niego tlen. Czyli im większa wartość VE tym jesteśmy więcej w stanie dostarczyć tlenu do organizmu, ale co nie równa się z jego większym pochłanianiem.

Image description

09-04-2024

Zmiany w rankingu po XTB KSW 93

W dniu jutrzejszym (sobota, 14 marca) federacja KSW organizuje dla wszystkich swoich fighterów z KSW Team specjalistyczne badania. Test będzie oceniać wydolność tlenową każ...