KSW - Martial Arts Confrontation - Offical KSW Federation website

Aktualności | News

Image description

10-06-2021

Oświadczenie Federacji KSW po KSW 61

W związku z zachowaniem i słowami Michała Kity, które skierowane były do sędziego głównego KSW Tomasza Brondera podczas gali KSW 61, organizacja postanowiła nałożyć na zawodnika karę w wysokości 10% wynagrodzenia otrzymanego za starcie z Darko Stošiciem.

Właściciele Federacji KSW rozumieją emocje, które mogły zostać wywołane wynikiem i zakończeniem walki oraz stan, w którym znajdował się zawodnik, jednak niezależnie od tego, z całą stanowczością chcą podkreślić, że tego typu słowa i zachowanie były nieodpowiednie. Wszelkie ewentualne podobne zdarzenia w przyszłości również będę karane z pełną surowością.

<< poprzedni  |   następny >>